Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Erasmus+ kapacitetsbyggnad

Kapacitetsuppbyggnadsprojekt

Kapacitetsuppbyggnadsprojekten ger stöd till att utveckla gemensamma projekt för att utveckla nya kurser, läroplaner, utbildningscentra, högskoleadministration eller nationella utbildningsreformer. Gemensamt för Capacity building projekt är att de måste innehålla (minst) en utbildningskomponent.

Projekten byggs runt en ide som måste komma från utbildning/forskning/samverkan. Har du en ide -hör av dig så hjälper vi gärna med formen!