Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Mottagande av utländska gästforskare och lärare

Niagara

Den här informationen är för dig som är anställd på Malmö universitet och planerar att ta emot utländska gästforskare och lärare vid din institution. Vid eventuell anställning av utländsk personal finns kompletterande information på HR sidorna

Som värd för mottagande av en utländsk gäst på en institution, ansvarar du eller dina medarbetare för att ordna med praktiska (och finansiella) angelägenheter kring besöket. International Office har sammanställt information rörande service och stöd för mottagandet som kan underlätta processen.  

Nedan hittar du information om:

Bostad

bostadsratt vastra hamnen

Malmö universitet hyr ut ett antal lägenheter som är tillgängliga för universitetets gästforskare och gästprofessorer. Lägenheterna hyrs ut för korttidsboende med hyreskontrakt på minst två veckor. Lägenheterna ligger på Bomgatan 11 i hjärtat av västra hamnen, nära centralstationen och Universitetsholmen. Läs mer om lägenheterna och bokningsförfrågan.

Hyresrätter

 • Boplats syd: De allra flesta hyresrätter i Malmö förmedlas via den kommunala bostadsförmedlingen Boplats syd. Vid längre vistelser i Malmö kan det vara värt att ställa sig i kö via Boplats syd webbsida, i så god tid som möjligt. Väntetiden är lång och det kan ta flera år att få en hyresrätt via Boplats syd. 
 • Privata fastighetsägare: Det finns även ett antal privata fastighetsägare med individuella intresseanmälningsformulär. Några finns att läsa mer om på universitetets studentbostadssidor.

Bostadsplattformar

Korridorsrum via universitetet

living03

Housing office på Malmö universitet administrerar och hyr ut 181 korridorsrum i två fastigheter i området Värnhem i Malmö. Bostäderna är prioriterade internationella studenter; avgiftsbelagda fulltidsstuderande, och i mån av plats utbytesstudenter via bilaterala- och erasmusavtal. Under sommarmånaderna och till viss del vårterminerna så finns möjligheten att hyra ut även till andra grupper med anknytning till universitetet. Vid vistelser från minimum 2 veckor kan det därför vara värt att kontakta housing@mau.se med en förfrågan. Läs mer om university housing.

Uppehållstillstånd eller visum

Kungsparken (1)

EU-medborgare har rätt att arbeta, studera eller bo i Sverige utan arbets- och uppehållstillstånd. Vid länge vistelser än ett år krävs registrering vid Skatteverket för att bli folkbokförd.

Medborgare i vissa länder behöver ha visum även för vistelser som varar kortare tid än tre månader. Länder vars medborgare behöver visum för att vara i Sverige kortare tid än tre månader. Ansökan om besöksvisum görs på Svenska ambassaden eller vid ett konsulat i det land där gästen bor.

Gästforskare som ska stanna längre än tre månader och som är medborgare i ett land utanför EU ska ansöka om uppehållstillstånd, vilket måste beviljas innan inresan till Sverige. För att få uppehållstillstånd behövs:

 • giltligt pass
 • mottagningsavtal med en forskningshuvudman (mottagaren av forskningsarbetet). Mer information om vad mottagningsavtalet ska innehålla finns på migrationsverkets hemsida.

Försäkring

Malmö universitet har tecknat en samlingsförsäkring för utländska gästforskare eller grupper med anknytning till Malmö universitet och som saknar tillfredsställande försäkringsskydd, en så kallad GIF Statens grupp- och individförsäkring. Mer information finns under försäkringar på medarbetarsidorna.

Access och kontotyper på Malmö universitet

Trappa OD

För att underlätta beställning av behörighet och access på universitetet finns nedan en beskrivning av de kontotyper som finns. Information finns även på IT-sidorna för medarbetare.  

 • Gästkonto (tex. gästforskare eller gästdoktorand): Ett gästkonto kan vara aktivt i upp till 6 månader och kan skapas via ett webbformulär (inloggning på IDservice) av alla anställda vid Malmö universitet som innehar ett personalkonto. Gästkonto kan tilldelas alla gäster som har behov av att kunna använda Malmö universitets datortjänster. Kostnaden för utskrifter på kontot kommer att belasta kontoskaparens kostnadsställe. Giltighetstid skall anges av kontoskapare och finns i intervallerna 1 vecka, 1 månad, 3 månader och 6 månader. Gästkontots giltighetstid kan förlängas inom aktiv tid men endast av kontoskaparen. Med gästkontot kommer din gäst åt det trådlösa nätverket i universitetets lokaler (eduroam), inloggning på stationära datorer (t.ex. i biblioteket och i datorsalar) och får möjlighet att skriva ut (vilket belastar ditt kostnadsställe som skapare). Biblioteks resurser är tillgängliga när gästkontot används på plats - i universitets nätverk - men inte utanför detta. För att få tillgång till bibliotekets resurser utanför universitets nätverk behövs ett konto för ”affiliated researcher” (se nedan).

För att få ett MAU konto (e-postadress) måste en separat beställning göras av chef eller delegerad användare som har rättighet att beställa konton IDService.

 • Besökskonto: kontot kan skapas av helpdeskpersonal, reception och bibliotekspersonal. Besökskonto tilldelas tillfälliga besökare, t.ex. allmänheten. Giltighetstid för ett besökskonto är 6 månader och kan förlängas. Tjänsten innebär trädlöst nätverk, inloggning på publika datorer (i biblioteket), tillgång till biblioteksresurser (när man sitter på plats på universitetet) samt möjlighet att lägga till utskrift/kopiering – Multikort. (Jfr. Gästkonto som får fria utskrifter (belastar den som skapat gästkontot) och även kan logga in på datorerna i t.ex. föreläsningssalar och datorsalar.)
 • Affiliated reaserchers: För forskare anslutna till universitetet kan ansvarig chef beställa ett konto. Det kostar 6000kr och följande blankett skall fyllas i. Tjänster som ingår är trådlöst nätverk (wi-fi konto), utskrift/kopiering och biblioteksresurser (man kan komma åt biblioteksresurserna även hemifrån, m.h.a. sina inloggningsuppgifter).

Bankkonto

Vid vistelser kortare än 6 månader är det normalt sätt enklast att använda bankkonto och kontokort från hemlandet. Det är rekommenderat att ta med Visa eller MasterCard till Sverige. Det billigaste sättet att betala räkningar är genom bankens betalningstjänster, vilket dock kräver internetbank. Det går annars bra att betala över disken på Forex banker.

Vid vistelser i ett år eller längre kan det vara värt att öppna ett svenskt bankkonto. Banker kräver giltlig ID handling så som pass, ID kort, Bank ID eller svenskt körkort för att öppna konto. Vid avsaknad av svenskt ID, går det bra att identifiera sig med giltigt utländskt pass eller annan identitetshandling som visar personens medborgarskap. Detta måste utfärdas av en myndighet eller någon annan auktoriserad enhet. Observera att banken också kan begära uppvisande av andra dokument. Olika banker tillämpar olika regler, därför kan det vara bra att ta kontakt med den aktuella banken på förhand för att fråga vad som krävs. Mer information finns på svenska bankföreningen.

Ett alternativ för kortare vistelser är att skaffa ett Ica-kort (bankkort Maestro) med vilket det går bra att betala och ta ut pengar över hela världen, samt få tillgång till banktjänster via webb och personlig service. Det går dock inte att handla på nätet med Maestro kortet. Ansökan om Maestro kortet och mer information finns här.

 

Personnummer eller samordningsnummer

Om din gäst är bosatt utomlands och vistas i Sverige i mindre än ett år kan ett samordningsnummer behövas vid kontakt med olika myndigheter. Samordningsnummer är en identitetsbeteckning för personer som inte är eller har varit folkbokförda i Sverige. Ett samordningsnummer beställs av t.ex. ansvarig kontaktperson på institutionen eller av annan anställd personal på universitetet. Vid vistelser i Sverige i ett år eller mer ska personen folkbokföra sig i Sverige, och får då ett svenskt personnummer samt registreras som bosatt på en fastighet och en adress. Dessutom registreras civiltillstånd och eventuella relationer till maka eller make, barn och förälder.

Barnomsorg

Kajfest_2018_barn

Förskola i Sverige är tillgängligt för alla barn från och med 1 års ålder. Om barnet inte har ett svenskt personnummer är det möjligt att ansöka om förskoleplats, men det kräver komplettering av dokument, som t.ex. hyreskontrakt, arbetsgivarintyg eller motsvarande i Sverige och ett brev som förklarar den specifika situationen. Du kan läsa mer på Malmö kommuns hemsida, för information om barnomsorg i Malmö.

Ansökan bör göras redan innan gästen är på plats i Sverige. Kötiden räknas från det datum då ansökan inkom (4 månaders garantitid). Blanketten heter ”Ansökan till förskola/familjedaghem-även byte”. När gästen har fått en adress i Sverige ska denna meddelas förskoleförvaltningen, som sedan lägger in ansökan om förskoleplats i systemet (ansökan aktiveras).

Malmö stads hemsida finns samlad information om förskola, grundskola och gymnasieskola. Det finns två grundskolor i Malmö som undervisar på engelska; Malmö International School och Bladin’s International School.

Om barnomsorgen ska ombesörjas i en annan kommun, är det enklast att besöka respektive kommuns hemsida för att få samlad information, samt läsa om vilka regler som gäller.

 

Hälso- och sjukvård

 • Nödvändig vård: Vid sjukdom under ett tillfälligt besök i Sverige har man alltid rätt till nödvändig vård. För att få sjukvårdsrådgivning av sjuksköterska via telefon ringer man nummer 1177. Oftast ska man vända sig till en vårdcentral, där det görs en medicinsk bedömning och man får vid behov en besökstid eller blir hänvisad vidare till specialistsjukvård.
 • EU-medborgare: För att få sjukvård till "vanlig" patientavgift ska giltigt EU-kort uppvisas (European Health Insurance Card) eller giltigt Provisoriskt intyg som visar ett giltligt europeiskt sjukförsäkringskort. Även barn som behöver nödvändig vård ska ha ett EU-kort. Familjemedlemmar ska också kunna visa upp ett intyg på att man tillhör försäkringskassan i det land man kommer från.
 • Nordiska medborgare: Personer som är bosatta i Norden behöver endast lämna personuppgifter, bostadsadress och uppgift om land/medborgarskap. Personer från EU-, EES-land och Schweiz som vistas eller bor mer än tolv månader i Sverige kan bli folkbokförda i Sverige och har då rätt till vård på samma sätt som andra bosatta i landet. 
 • Övriga utländska medborgare: Utländska medborgare från övriga länder, med vilka Sverige saknar konventioner med, måste betala all vård enligt en särskild prislista, utomlänsprislista. På Region Skånes hemsida finns samlad information om vad som gäller för vård av personer från andra länder.

Med några länder har dock Sverige överenskommelser om sjukvård, som också kallas konventioner. Det innebär att tillfälliga besökare från Australien, Algeriet, Chile, Israel, Turkiet och delstaten Québec i Kanada, kan få vård i Sverige under vissa omständigheter, till exempel förlossningsvård. Försäkringskassan vet mer om vad som gäller för försäkrade i dessa länder.