Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Wi-Fi för gäster

Wi-Fi för gäster

MAUGUEST är universitets trådlösa nät för gäster. Inloggning sker med Facebook/Twitter/Google eller via MS. Anslutningen varar i 12 timmar och kräver inloggning igen när denna tid är slut.

 

 1. Välj att ansluta till det trådlösa nätet MAUGUEST
 2. Skriv in säkerhetsnyckeln: malmouniversity
 3. Öppna en webbläsare
 4. Läs igenom och godkänn ”Användarens rättigheter och skyldigheter”
 5. Välj önskat inloggningsförfarande genom att klicka på Facebook-, Google- eller Twitter- ikonen.
  Alternativ välj SELF SERVICE i menyn till vänster för sms inloggning

 

Wi-Fi for guests

MAUGUEST is Malmö University’s Wi-Fi for guest, signing in with Facebook/Twitter/Google or SMS. The connection lasts 12 hours and requires login again when the time is up.

 1. Connect to the Wi-Fi named MAUGUEST
 2. Enter the security key: malmouniversity
 3. Open a web browser
 4. Read and accept the user agreement
 5. Choose your preferred login by clicking on the Facebook-, Google- or Twitter- icon
  You can also use SMS log on by selecting "SELF SERVICE" in the menu to your left