Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Ärendehantering - SCSM

Microsoft System Center Service Manager (SCSM) är en applikation för att hantera ärenden. Applikationen finns både att installera på din dator och som webbtjänst.

Logga in här: scsm.mah.se

 

Webbtjänsten är något bantad (funktionsmässigt) mot den versionen du installerar på din dator, dock klarar sig majoriteten med denna version. Önskar du få klienten installerad, vänligen kontakta servicedesk.

Sedan uppgraderingen som gjordes våren 2017 kan webbtjänsten nås via alla olika typer av enheter med internet (mobiltelefon, surfplatta m.m.) 

Tjänsten tillhandahålls av IT och förvaltas av Marcus Lindberg men du kan även använda systemets användargrupp i Yammer

Vem ska ha vilket ärendet?

Ett enkelt sätt att få reda på vem som ska ha vilket ärende är att använda vår eskaleringskarta. Kontakta Servicedesk om något saknas eller är otydligt.

Hur gör jag när jag ska registrera en ärende?

Följ denna guide: Skapa ärende i SCSM enligt Incident management. Frågor om denna registreringsprocess kan ställas till Christian Andersson, IT.