Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Program & Webbtjänster

Anställda på universitetet har tillgång till olika programvaror som kan stödja forskning och det egna arbetet, hemma eller på Malmö universitet. Villkoren för programmen varierar och alla program är inte tillgängliga för alla användarkategorier.

Canvas

Malmö universitets webbaserade lärplattform

Sunet Survey 

Ett molnbaserat enkätverktyg från Sunet tillgängligt för studenter och personal

MauPlay  

Ett verktyg för att skapa och publicera mediematerial på webben eller i Canvas.

 


Canvas

För mer information, logga in i Canvas och klicka på hjälpmenyn. https://canvas.mau.se

 


Sunet survey

Med Sunet Survey kan personal och studenter på Malmö universitet kostnadsfritt skapa webbenkäter och webbundersökningar samt få sammanställning av resultatet. Resultatet kan även enkelt exporteras till Excel eller SPSS för vidare analys och behandling av insamlad data. Logga in med din datoridentitet så skapas ett konto direkt och du är redo att konstruera dina enkäter. 

Logga in här: sunet.artologik.net/mau/Admin

 

Stödmaterial och support

Manualer, användarguider och instruktionsfilmer

Manual och instruktionsfilmer finns i systemet, som beskriver hur du går tillväga för att skapa enkäter som kan användas både online och utskrivna på papper.

» Direktlänk till manualen för Sunet Survey (Artologik: Survey& Report)

Längst ned till vänster i systemets meny hittar du ”Hjälp”. Där finns en länk till den utförliga manualen, och tre mycket användbara instruktionsfilmer som hjälper dig med de olika stegen:

  • Enkätkonstruktion
  • Datainsamling
  • Skapa rapport

 

manual sunet survey

Hjälp-avsnitt direkt i systemet

Medan du arbetar med din enkät, finns även den blå knappen med ett vitt frågetecken på alltid tillgänglig längst upp till höger. Klickar du på denna, öppnas ett hjälpavsnitt om just den funktion du då befinner dig på.

Hjälp som inte täcks av manualen

Om du har frågor eller problem som du inte fått svar på i manualen eller via instruktionsfilmerna kan du i andra hand kontakta systemansvarig för Sunet survey på Malmö universitet. 

Länk till Mangus Lindqvist, systemansvarig för Sunet survey

Mer om Sunet Survey

Survey är ett molnbaserat enkätverktyg som är en vidareutveckling av Artologik Query & Report. Det är en tjänst från Sunet där varje lärosäte får ett utrymme i molnet för att skapa enkäter, kursutvärderingar eller andra typer av undersökningar. Varje lärosäte som är ansluten till denna tjänst kan erbjuda sina anställda och studenter att skapa obegränsat antal enkäter eller undersökningar.

Här finner du alla nya funktioner som ingår i uppdateringen 20161004

Läs mer om Sunet

Läs mer om Artologik

 


 

MauPlay

MauPlay är ett verktyg där du kan spara. skapa och dela videomaterial på ett säkert sätt. Det är en tjänst vi erhåller från Sunet vilket innebär att man får en egen "media-space" i deras molntjänst. Tack vare inloggning via SWAMID (vilket innebär att du loggar in med din datoridentitet) är det ett säkert sätt att spara material på. Du väljer själv om du vill spara dina filer privat eller publicera dem.

Alla anställda på Malmö universitet har tillgång till MauPlay.

Logga in här:

play.mau.se

Instruktionsfilmer om hur du kommer igång hittar du på MauPlays startsida. Kontakta IT-support för ytterligare stöd och support.

MauPlay