Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Beställa funktionskonto

Beställningsformulär för funktionsadresser på Malmö universitet. Vid frågor kontakta Servicedesk.


Beställare av konto:

Ange e-post till beställare
 

Funktionsadress:

Tex: info@mah.se
 

Avsändarnamn:

Avsändarnamn och visningsnamn i adressboken. Tex: IT-support - Malmö högskola
 

Syfte med adressen:

Beskriv syftet med adressen.
 

Ägare till kontot:

Vem ska vara kontots ägare och erhålla inloggningsuppgifterna?
 

Ev. datum för avslut:


(ÅÅÅÅ-MM-DD)
Ange detta om adressen ska användas under en begränsad period.