Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Funktionskonto

All personal har rätt att beställa funktionsadresser efter godkännande från sin chef eller annan utsedd person. Chefen bedömer och ansvarar för att aktuell adress har ett funktionellt syfte och att den kan hanteras i verksamheten. Genom att använda funktionsadresser minskar risken att viktiga e-postmeddelanden till högskolan blir liggande utan åtgärd när en person är frånvarande.

Funktionsadresser kan vara av olika karaktär och ha en eller flera mottagare. Det är viktigt att en funktionsadress har en ansvarig även om det är fler som läser inkommen e-post. Namnet skall återspegla funktionen på ett tydligt sätt. Vanliga funktionsadresser är t ex: rektor@mah.se och registrator@mah.se 

Hur når jag funktionskontot?

Det finns två sätt att nå ett funktionskonto. Du kan lägga till kontot i din Outlook, eller om du inte behöver det dagligen kan du nå det via webmail.mah.se

Lägga till funktionskonto i Outlook

Guide för att lägga till andra personers postlådor

Nå funktionskonto via webmail

  1. Surfa till webmail.mah.se
  2. Logga in med ditt personliga epostkonto
  3. Klicka på profilbilden uppe till höger och välj ”öppna en annan postlåda…”
  4. Skriv in funktionskontots adress (ex. info@mah.se) och klicka på ”Sök”
  5. Klicka på kontot och välj öppna.

 

Vanliga Frågor

Vad är mitt ansvar med en funktionsadress?

Funktionsadressen måste kontrolleras dagligen då vi som myndighet har en skyldighet att så snart som möjligt behandla inkommande ärenden.

Hur beställer jag en ny adress?

Nya adresser beställes via följande formulär.

Hur ändrar jag lösenord på funktionskonto?

Kontoägare kan själva ändra sina lösenord på http://idservice.mah.se

Hur kan jag ge andra behörighet till min funktionsbrevlåda?

Logga in på webmail.mah.se

 

  1. Klicka på din profil längst upp till höger och väj ”öppna annan postlåda”
  2. Skriv in funktionslådans namn. En ny flik öppnas med funktionsbrevlådans mail.
  3. Högerklicka på inkorgen och välj ”behörigheter”
  4. Lägg till dina kollegor med valfri behörighet.