Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Adobe Connect

Adobe Connect är ersatt av Zoom.

Fr om 1 januari 2019 går det ej att skapa nya e-möten och inspelningar.

 

Alla inspelningar finns dock tillgängliga t om. 2021-12-31. Det går att flytta över inspelningar från Adobe Connect till MauPlay, men eftersom det kräver en del manuellt arbete rekommenderar vi att du bara flyttar över material som du verkligen behöver efter 2021.

  • Inspelningsfunktionaliteten i Sunet Connect stängs 31 januari 2019
  • Inloggning till tjänsten Sunet Connect via Swamid stängs 31 augusti 2019, till dess kan man alltså ladda hem sina inspelningar.
  • Inspelat material är tillgängligt för uppspelning till och med 31 januari 2021, då tjänsten avslutas.

Om du har frågor eller behöver hjälp vid överföring av material, vänligen kontakta Mikael Rundberg.

Zoom är vårt nya videokonferenssystem