Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Kommunikationsverktyg

På Malmö universitet har vi flera verktyg för kommunikation. Olika verktyg lämpar sig för olika typers kommunikation. Vissa är bättre på direkt kommunikation, medans andra lämpar sig för grupp kommunikation. 

E-post

Malmö universitet använder Exchange Online som e-posttjänst. Du når din epost via webmail.mah.se eller via Outlook som finns installerat på din dator.

Yammer

Yammer är ett så kallat ESN (Enterprise Social Network). I praktiken liknar Yammer de sociala nätverk som många använder privat t.ex. Facebook eller Google+. Det finns dock en stor skillnad, bara anställda i en organisation kan använda det.

Zoom

Vårt nya verktyg att genomföra videokonferenser samt undervisning på distans. Zoom kommer i framtiden att ersätta både Skype och Adobe Connect.

Skype

Skype for Business/Lync är ett program för direktmeddelande, videosamtal och skärmdelning och fungerar på samma sätt som t.ex. Google Hangout. Programmet finns förinstallerat på din arbetsdator.

Adobe Connect 

Adobe Connect är en E-mötestjänst via Sunet för personal och studenter.