Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Policy för kontotyper

Det finns flera olika typer av konto vid Malmö universitet. Behörigheten för olika konton styrs av medlemskap i behörighetsgrupper.  Alla som använder sig av datorkonto vid Malmö högskola skall följa högskolans regler för datoranvändning och informeras om detta vid utlämnande av kontouppgifter. Reglerna finns tillgängliga på datorregler.

Kontotyper

Studentkonto/temporärt studentkonto

Alla studenter vid Malmö universitet har möjlighet att via ett webbformulär skapa ett personligt studentkonto. Kontot kan skapas av studenter som finns i LADOK, antagna vid Malmö universitet.
Om studenten inte registreras på kurs inom 5 veckor från kursstart kommer kontot att inaktiveras. Kontot återaktiveras även om studenten registreras efter dessa 5 veckor.
12 månader efter senaste terminsregistrering inaktiveras kontot, detta gäller även vid studieuppehåll.  Besked om inaktivering och information om hur aktivering av kontot skall hanteras skickas till studenten via angiven e-post.
Temporärt studentkonto har samma tjänsteutbud som ett studentkonto, beslut om konto fattas av kursansvarig eller kursadministratörer på fakultet.

Tjänster
Wi-Fi
Its learning
Ladok på web
Biblioteksresurser
Utskrift/Kopiering
Hemkatalog

Tilläggstjänster
Webshare

Personalkonto/ temporärt personalkonto

Kontot skapas genom ett webbformulär för begäran av dator-ID. Vid angivande av personnummer hämta övriga personuppgifter från Primula och koppling sker till ett huvudkostnadsställe. Temporära personuppgifter kan anges av anställande personal, dessa kommer att ersättas av uppgifter när de finns i Palasso.
Kontot är personligt och kan endast skapas av personal som hanterar anställningar. Ansvarig person intygar att innehavaren av temporärt personalkonto är knuten till universitets verksamhet över kortare eller längre period, i enlighet med villkor för Malmö högskolas licensierade material.
Kontot inaktiveras 30 dagar efter avslutad anställning.
Temporärt personalkonto har i stort sett samma tjänsteutbud som personalkonto men beslut om kontot skall fattas av behörig chef på fakultet/institution. Begränsningar av systemtillgång kan förekomma.

Tjänster:
Fillagring (Hemkatalog/Share/Box)
Kommunikationsverktyg (E-post/Skype/Yammer)
Kalender
Wi-Fi konto
Utskrift/Kopiering
Upphandlade webbtjänster (Sunet Survey/Adobe Connect/Its learning m.fl.)
Biblioteksresurser

Tilläggstjänster
Webshare

Gästkonto

Gästkonto kan skapas via ett webbformulär av alla anställda vid Malmö universivitet som innehar ett personalkonto. Gästkonto kan tilldelas alla gäster som har behov av att kunna använda Malmö universitets datortjänster.
Kostnaden för utskrifter på kontot kommer att belasta kontoskaparens kostnadsställe.
Giltighetstid skall anges av kontoskapare och finns i intervallerna 1 vecka, 1 månad, 3 månader och 6 månader. Förvarning om kontots avslutande sker till angiven e-postadress.
Gästkontots giltighetstid kan förlängas inom aktiv tid men endast av kontoskaparen.

Tvingande fält vid gästkontoskapande:
Förnamn, Efternamn, E-postadress och kostnadsställe.

Tjänster:
Trådlöst nät
Biblioteksresurser, ej via proxy
Utskrift/Kopiering

Affiliated researchers

För forskare anslutna till högskolan kan ansvarig chef beställa ett konto. Det kostar 6000kr och följande blankett skall fyllas i.

Tjänster:
Trådlöst nät
Biblioteksresurser
Utskrift/Kopiering

Besökskonto

Besökskonto kan skapas av helpdeskpersonal, reception och bibliotekspersonal. Besökskonto tilldelas tillfälliga besökare, allmänheten. Giltighetstid för ett besökskonto är 6 månader och kan förlängas.

Tvingande fält vid skapande av besökskonto:
Förnamn, Efternamn, E-postadress och personnummer.

Tjänster:
Trådlöst nät
Inloggning på publika datorer
Biblioteksresurser ej via proxy

Tilläggstjänst:
Utskrift/Kopiering + Multikort (återbetalning av insatta pengar återbetalas inte)

 

Funktionskonto

Funktionskonton används enbart för att möjliggöra användande av funktionsadresser för e-post
Alla anställda med personalkonto har rätt att beställa funktionsadresser av Service Desk efter godkännande från sin chef eller annan utsedd person. Chefen bedömer och ansvarar för att aktuell adress har ett funktionellt syfte och att den kan hanteras i verksamheten. För att undvika att namngivningen av funktionsadresser konkurrerar med andra intresse på högskolan, ska samtliga funktionsadresser godkännas av den centrala kommunikationsavdelningen på Malmö universitet.

Tjänster:
E-post


Konferenskonton

Kontot skall användas vid konferenser där det inte är lämpligt att hantera besökskonto. Konferenskonton skapas av personal inom konferensverksamheten.

Giltighetstid skall anges av kontoskapare. Giltighetstiden skall följa konferensens tid.

Tjänster:
Trådlöst nät

Diskkonto

Konto för inloggning vid helpdesk, servicedesk, biblioteksdisk och receptioner.
Diskkonto kan endast skapas av IT.