Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Loggning av information

Enligt lagar och förordningar skall data som skickas via telefon, dator eller annan elektronisk utrustning lagras i sex månader av operatör.

Telefoni

När det gäller telefoni lagras följande av teleoperatören.

Telefonsamtal via det fasta nätet

 • Uppringande nummer
 • Uppringt nummer
 • Uppgifter om uppringande och uppringd abonnent och, i förekommande fall, registrerad
 • Datum och spårbar tid då kommunikationen påbörjades och avslutades
 • Uppgifter om den eller de tjänster som har använts

Mobilsamtal

Samma uppgifter som för vanlig telefoni sparas, och dessutom:

 • Uppringandes och uppringds abonnemangsidentitet och utrustningsidentitet
 • Lokaliseringsuppgifter för kommunikationens början och slut (exempel: Telia vet vilken mast jag var uppkopplad till när jag ringde men detta är inte informatin som lämnas till MAH men kan lämnas till rättsvårdande myndighet).
 • Datum, spårbar tid och lokaliseringsuppgifter för den första aktiveringen av en förbetald anonym tjänst

Ip-telefoni

Samtliga ovanstående uppgifter, samt även:

 • Uppringandes och uppringds ip-adresser
 • Datum och spårbar tid för på- och avloggning i den eller de tjänster som använts
 • Uppgifter som identifierar den utrustning där kommunikationen slutligt avskiljs från operatören till den enskilda abonnenten

Meddelanden

 • Avsändares och mottagares nummer, ip-adress eller annan meddelandeadress
 • Uppgifter om avsändande och mottagande abonnent och, i förekommande fall, registrerad användare
 • Datum och spårbar tid för på- och avloggning i den eller de tjänster som använts
 • Datum och spårbar tid för avsändande och mottagande av meddelande
 • Uppgifter om den eller de tjänster som har använts

Internetuppkoppling

Dessa uppgifter sparas på Malmö universitet.

 • Användares ip-adress
 • Uppgifter om abonnent och, i förekommande fall, registrerad användare
 • Datum och spårbar tid för på- och avloggning i tjänsten som ger internetåtkomst den typ av kapacitet för överföring som har använts
 • Uppgifter som identifierar den utrustning där kommunikationen slutligt avskiljs från operatören till den enskilda abonnenten.E-post

E-post

All E-post ligger externt hos Microsoft och lagras så länge användaren inte raderar den. Vem som helst kan enlig offentlighetsprincipen begära ut e-post som har kommit in eller gått ut  från anställd vid Malmö universitet.

Utrustning och licenser

Malmö universitet har också en skyldighet att hålla reda på de inventarier som finns. Enligt beslut skall detta hanteras av IT-avdelningen när det gäller all IT-utrustning. Vi har också en skyldighet gentemot våra licensgivare att med kort varsel kunna redovisa vilka och hur många licenser som används inom myndigheten.

För att hantera detta används en programvara som heter Snow inventory. Programvaran inventerar alla datautrustning som finns på Malmö universitets nätverk.

De uppgifter som samlas in är:

 • Programvara och operativsystem – Installerade program
 • Maskinvara - Processorer, minne, mm.
 • Kringutrustning – Installerade skrivare, USB-enheter, diskenheter, mm.
 • Nätverk – Konfigurationer och inställning
 • Användare – Vilka som loggat in på datorn

IT-avdelningen loggar inte beteenden i form av surfdata eller användning av datorer.