Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Kontotyper för olika anställningsformer

Här har vi listat de olika tillvägagångsätten för att beställa datoridentitet till personal. Det skiljer sig lite beroende på anställningsform.

Anställd
Timanställd
Konsult/Praktikant
Doktorand (antagen och anställd)
Doktorand (antagen)
Doktorand (ej antagen)
Gäst
Affiliated researcher

Anställd (Tillsvidare- eller visstid)

Anställningskontrakt skall vara underskrivet och inlagt i Primula. 

Den anställde får ett personalkonto och en @mau-epostadress, samt följande tjänster

 • Fillagring (Hemkatalog/Share/Box)
 • Kommunikationsverktyg (E-post/Skype/Yammer)
 • Kalender
 • Wi-Fi konto
 • Utskrift/Kopiering
 • Upphandlade webbtjänster (Sunet Survey/Adobe Connect/Its learning m.fl.)
 • Biblioteksresurser

För att beställa en datoridentitet

Lägg beställning i IDService - ny personal

 

Timanställda

Timanställda måste fylla i ett timanställningsunderlag som ska läggas in i Primula, blanketten finns att hämta här.

(Rör det sig om endast ett fåtal timmar den timanställde ska jobba finns alternativet att endast skicka in timmar på en annan blankett. I detta fallet rekommenderar vi ett gästkonto om den timanställde behöver tillgång till dator eller wi-fi)

För att beställa en datoridentitet

När blanketten är i fylld och inlämnad lägger HR in detta i lönesystemet och beställning av datorkonto kan beställas via IDService. Den timanställde får då all behörighet som en vanlig anställd.

 

Konsult/Praktikant

Det är viktigt att avgöra vad konsulten/praktikanten behöver tillgång till. Kanske räcker ett gästkonto? Om ett personalkonto behövs måste en manuell beställning skickas in.

OBS! Tänk på att konsulter inte får en @mau-epostadress.

För att beställa en datoridentitet

Skicka in ett ärende till support@mau.se

För att vi ska kunna hantera ditt ärende så fort som möjligt är det viktigt att du inkluderar följande information

 • personummer
 • för- och efternamn
 • privat epost
 • tillhörande kostnadsställe
 • Startdatum 
 • Anställd t.o.m. 

 

Doktorand (antagen och anställd)

Antagen i Ladok samt anställd på Malmö universitet med anställningskontrakt inlagt i Primula.

För att beställa en datoridentitet

Lägg beställning i IDSerivce - ny personal

 

Doktorand (antagen)

Antagen i Ladok.

För att beställa en datoridentitet

Ett student konto ska hämtas ut av doktoranden själv. Sedan kan uppgradering till personalkonto beställas av chef på avdelningen genom att fylla i formuläret i  IDSerivce - ny personal.

 

Doktorand (ej antagen)

Doktoranden är varken antagen eller anställd av universitetet.

I detta fall kan man välja mellan två kontotyper, beroende på behov; Gästkonto eller Affiliated researcher.

För att beställa en datoridentitet

Se nedan under respektive rubrik.

 

Gäst (tex. gästforskare eller gästdoktorand)

Till gäster kan man skapa ett gästkonto som gör det möjligt att logga in på datorer, wi-fi och utskrifter. Du kan läsa mer om gästkonto på mah.se/gastkonto.

För att beställa en datoridentitet

Skapa gästkonto i IDService.

 

Affiliated researchers

För forskare anslutna till högskolan kan ansvarig chef beställa ett konto, det kostar 6000 kr. Följande tjänster ingår då.

 • Wi-Fi konto
 • Utskrift/Kopiering
 • Biblioteksresurser

OBS: E-post ingår ej

För att beställa en datoridentitet

Beställning sker genom att följande blankett fylls i.