Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Generell beskrivning av SAML2 WebSSO

Tjänsten innefattar autentisiering av användare som har en elektronisk identitet vid Malmö universitet, samt attributöverföring gällande den autentiserade användaren. Tjänsteutgivaren/universitetet är medlem i SWAMID, den svenska identitetsfederationen för forskning och högre utbildning. Tjänsten är uppsatt i enlighet med SWAMIDs policy och övriga regler och riktlinjer som fastställts av SWAMID.

Policy för personlig integritet

Tjänsten följer Malmö universitets regler för Informations- och IT-säkerhet tillsammans med svensk lagstiftning för hantering av personuppgifter.

Tjänsten och dess begränsningar

Malmö universitet garanterar en tillgänglighet till tjänsten som stämmer överens med universitetets krav och förväntningar. Processen för utdelande, avslutande och underhåll av elektroniska identiteter vid Malmö universitet finns beskriven i IT-arbetsplatsprocessen. 

Malmö universitet följer SWAMIDs rekommendationer för utlämning av attribut, baserad på entitetskategorier. Universitetet förbehåller sig att i kommunikation med en tjänsteutgivare förändra faktiskt utgivna attribut, oavsett vad som rekommenderas av SWAMID gällande den entitetskategori som tjänsteutgivaren har placerats i.

Servicedesk och supportfrågor

För frågor och felanmälan gällande Malmö universitet och dess SAML2 WebSSO-tjänst hänvisas till universitetets servicedesk.