Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Regler för Informations- och IT-säkerhet

LIS (Malmö universitets regler för informations- och IT-säkerhet)

LIS redovisar Malmö universitets riktlinjer för informationssäkerhetsarbete och ingår som en del i högskolans övergripande säkerhetsarbete.

Dessa regler anger roller och övergripande struktur för informationssäkerheten och kompletteras med specifika anvisningar för olika roller.

Information är en av Malmö universivitets viktigaste tillgångar och denna skall hanteras på ett sätt som garanterar en god informationsförsörjning med risknivåer som är kända och rimliga. Informationssäkerheten skall vara avpassad till rådande hotbild och samtidigt svara mot verksamhetens krav och till systemens utformning och användning.

Informationssäkerhet är den del i organisationens lednings- och kvalitetsprocess som avser hantering av verksamhetens information. Informationssäkerhetspolicyn med tillhörande regler styr högskolans informationssäkerhetsarbete. Målet med informationssäkerhet är att säkerställa sekretess, riktighet, tillgänglighet och spårbarhet för verksamhetens informationstillgångar.

 

Se även Malmö universitets handbok i informations- och IT-säkerhet:

IT-handbok