Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

IT-avdelningen

IT-avdelningen levererar IT till hela universitetet och ansvarar för samtliga system och tjänster. Vi utför även förvaltning av IT-system samt utvecklingsarbete inom ramen för projekt. Vår inköpsavdelning hanterar inköp av mjuk- och hårdvara.

IT-chef: Magnus Wikforss

Organisatoriskt är IT-avdelningen en avdelning inom Gemensamt Verksamhetsstöd (GV) och består av tre enheter

IT-service (ITS)

IT-service ansvarar för användarstöd till alla studenter och all personal på universitetet. Användarstödet innebär att utföra support, svara på frågor, ge support i datorsalar och återställa funktioner i den dagliga IT-miljön. ITS ger även teknikstöd i form av utbildningsinsatser. Navet för ITS är Service Desk dit alla studenter och all personal ska vända sig för IT-relaterade frågor. ITS ansvarar även för att förvalta och utveckla några av universitetets IT-tjänster där fokus ligger på säkerhet och användarupplevelsen.

Enhetschef: Carin Holmgren

IT-infrastruktur (ITI)

Inom infrastruktur ingår allt underhåll och drift av universitetets IT-miljö, vilket innebär backup, lagring, nät, servrar etc. Här underhålls och vidareutvecklas den tekniska hårdvaran och bakomliggande problem löses så att IT-miljön fungerar tillfredsställande. Inom området infrastruktur genomförs förändringar av infrastrukturen på ett kontrollerat sätt enligt standardiserade metoder och rutiner.

Enhetschef: Nils Johnn

Process- och systemutveckling (PSU)

Inom området processer arbetar vi tillsammans med gemensamt verksamhetsstöd med att utveckla/beskriva och dokumentera högskolans processer. Utveckla systemägarnätverk för gemensam hantering av prioriteringar, processflöden mm.

Universitetet har ett antal system som används i undervisning, forskning och administration. Inom området utveckling säkras att systemen integreras i universitetets IT-miljö samt underhålls och vidareutvecklas. PSU ansvarar också för högskolans Informations- och IT-säkerhet

Enhetschef: Anders Bengtsson