Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Stöd i forskningsprocessen

Hitta finansiering

Kontakta Forskarservice om du behöver hjälp med att hitta finansiärer som stöder forskning inom ditt ämnesområde, eller vill få tips och råd om hur du lyckas med din forskningsansökan.  
Forskningsfinansiering 

Skriva ansökan

Kontakta Forskarservice för tips och råd  

Ekonomisk rådgivning

Ekonomiavdelningen hjälper till med projektkalkyl vid ansökan och vid slutrapportering. Tag kontakt i god tid!

Mer information om forskningsbudget och projektredovisning
Kontakta din fakultetsekonom
Kontakta Forskarservice  

Språkgranskning av forskningstexter på engelska - Language Editing Group

Språkgranskningen är kostnadsfri för universitetets medarbetare (inklu­sive doktorander). 
Mer information 

Publicera forskning

Biblioteket erbjuder stöd kring vetenskaplig publicering för forskare och doktorander och hjälper till att synliggöra arbeten gjorda av forskare genom publicering i Malmö University Electronic Publishing (MUEP). De är också behjälpliga i frågor kring open access, avhandlingsmall, parallellpublicering, bibliometri, upphovsrätt och forskningsdata. 
Publiceringsservice

Rapportera

Rapporteringskrav till finansiärer skiljer sig åt mellan olika finansiärer och olika typer av projekt. Normalt framgår det i kontraktet och/eller på respektive finansiärs webbplats, vilka krav som ställs på rapportering.
Kontakta Forskarservice 

Forskningskommunikation

Stöd till forskare i kommunikationsfrågor

Diarieföring, arkivering

Dokumenthantering där diarium och arkiv ingår.
Digitalisering av administrativa ärenden. 

Innovation och nyttiggörande av forskning

Vi erbjuder rådgivning och stöd att förverkliga idéer eller omsätta forskningsresultat till produkter, tjänster eller annan utveckling i samhället. Vi arbetar utåtriktat och i nära samarbete med externa aktörer i samhället och kan hjälpa dig att komma i kontakt med företag och organisationer som kan vara till hjälp i din forskning, eller ha nytta av resultatet av densamma. 
Till samverkan och innovation

Alumnverksamhet

Vill du komma i kontakt med tidigare forskare eller studenter på högskolan?
Alumni & Vänner

Skapa personlig hemsida - Forskarnavet

Information om Malmö universitetets forskning.  
Skapa personlig hemsida 
Till Forskarnavet

IT-service för dig som forskar

IT-avdelningen ger support till både personal, doktorander och forskare. Här kan du få tips hur du kommer igång samt vilka programvaror som finns tillgängliga.
Kontakta IT-service