Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Karriärutveckling

Antagning till docent

För att bli antagen till docent vid Malmö universitet krävs godkänt resultat efter genomgången granskningsprocess.

Handledarutbildning

Den universitetsgemensamma handledarutbildningen vänder sig till disputerade lärare. Det övergripande syftet är att utveckla forskarutbildningen och den professionella kompetensen i handledningen.