Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Organisation för forskning och forskarutbildning

Fakultetsstyrelserna ansvarar för den forskning och utbildning på forskarnivå som bedrivs inom fakulteterna.

Forskningsberedningen

är ett organ för information, förankring, dialog och beredning av strategiska frågor rörande forskning och forskarutbildning

Forskarutbildningsutskott

inrättades 2014-01-01. Utskottet specialiserar sig på frågor rörande forskarutbildningen och dess kvalitetsutveckling.

Forskningscentrum och forskningsplattformar

Beslut - Forskningscentrum och forskningsplattformar
Viss forskning kan också bedrivas vid forskningscentrum och forskningsplattformar. Syftet med forskningscentrum vid Malmö högskola är att uppnå synergier inom forskningen som inte enkelt kan skapas på annat sätt i den ordinarie organisationen. Forskningscentrumens främsta mål är att bedriva forskning av hög internationell kvalitet i enlighet med Malmö universitets strategi och att stärka externfinansieringen av sådan forskning. Forskningscentrum ska därutöver samverka med andra samhällsaktörer och bidra till forskningsanknytning av utbildning, företrädesvis på avancerad nivå och forskarnivå.

Liknande organisering av forskning kan även göras på fakultetsnivå i form av forskningsplattformar. I forskningsplattformarna bedrivs aktiviteter för att utveckla forskningen inom ett begränsat område vid en fakultet. De ska vara ett verktyg för fakulteten att göra strategiska satsningar.

Forskningen är samlad vid universitetets fakulteter.