Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Forskarservice

Forskarservice hjälper till med rådgivning och vägledning i frågor om extern forskningsfinansiering. Kontakta oss om du behöver hjälp med att hitta finansiärer som stöder forskning inom ditt ämnesområde, eller vill få tips och råd om hur du lyckas med din forskningsansökan.

Kontakta Forskarservice i tidigt skede av ansökan! Då har vi möjlighet att hjälpa till på bästa sätt.

Vi hjälper till med:

 • Allmän information om finansiärer och utlysningar
   
 • Råd och stöd under ansökningsprocessen
  Vi hjälper dig med att granska din ansökan och ger tips om tänkbara ansökningsstrategier.
 • Arrangemang av seminarier, utbildningar och kurser 
  Vi anordnar informations- och utbildningsmöten. Kontakta oss om du vill att vi håller en kurs eller ett seminarium på din fakultet/institution.
 • Information om forskningsfinansiering och finansiärer
  Under sidan Forskningsfinansiering finner du mer information. Kontakta oss om du behöver hjälp att hitta rätt utlysning. 
   
 • Ekonomisk rådgivning
  Kontakta ekonom i god tid för hjälp med forskningsbudget inför ansökan om externa medel.
 • Juridisk rådgivning och etikprövning
  Vi förmedlar kontakt med jurist för rådgivning i samband med projektansökan, partnerskapsavtal o.s.v., samt inför ansökan till regional etikprövningsnämnd.
 • Nyhetsbrev – Forskningsinformation
  Ett nyhetsbrev kommer ut en gång i veckan, som förmedlar ett urval av aktuella och kommande utlysningar, nyheter om forskning- och forskningsfinansiering samt information om de aktiviteter, kurser och seminarier som Forskarservice arrangerar. 
  Kontakta Maria.Dahlberg@mah.se för att bli prenumerant.

 Forskarservice on Facebook