Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Forskarnavet

In English

I Forskarnavet presenteras universitetets forskare och forskning. Forskarnavet är underlag för mycket av informationen om forskning på mah.se.

Inloggning

Logga in på forskarnavet för att redigera dina uppgifter

Bli en del av forskarnavet

Forskarnavet/din forskarsida består av fyra delar:

  • Information som hämtas från telefon- och kompetensregistret
  • Information som du skriver in själv
  • Information som hämtas från vår publikationsdatabas, Malmö University Electronic Publishing, MUEP
  • Information om forskningsprojekt som du är knuten till. Läggs till i webbpubliceringsverktyget Episerver.

1. Redigera kontaktuppgifter

Aktivera din sida

Börja med att aktivera din sida. Detta görs bara en gång. Användarnamn och lösenord är ditt vanliga datorid.

Klicka på länken "Jag är forskare och vill lägga in forskningsinformation (Forskarnavet)" längst ner på sidan. Då förlängs vänstermenyn så du kan lägga till information om dig och din forskning.

Redigera faktauppgifterna

Kontaktuppgifter och titel hämtas från vårt personal- och kompetensregister. Du kan redigera informationen, men alla uppgifter ändras inte direkt. Din titel ska till exempel valideras manuellt innan förändringen slår igenom på sidan.

Bild
Du kan ladda upp ett fotografi, bilden ska ha filformatet gif, jpg eller png. Bildfilens storlek bör ej överskrida 1Mb. Bilden kommer att publiceras med 120 pixlars bredd.

Fritextfält på svenska och engelska

Här beskriver du dig och din forskning kortfattat som om du berättar för en utomstående person, undvik till exempel förkortningar. Skriv en text som inte behöver uppdateras så ofta och håll dig till max 600 tecken.

2. Redigera forskningswebbsidor, centrumbildningar och profiler

Forskningswebbsidor

Här kan du länka till andra sidor som rör dig och din forskning. Kanske har du en sida som på djupet beskriver dig och din forskning eller något specifikt projekt du arbetar i. Du kan också länka till Linkedin eller till ditt twitterflöde. Har du inga webbsidor du vill länka till lämnar du fältet tomt.

Forskningscentra, forskningsplattformar, institutioner och fakulteter

Markera vilken fakultet och institution du är knuten till. Det gör att du kommer med i institutionens och fakultetens automatiska listor över forskare. Är du knuten till någon av universitetets centrumbildningar eller en forskningsplattform markerar du även detta. Från din forskarsida kommer det att länkas till fakultetens, instutionens, centrumbildningens och forskningsplattformens sida.

3. Redigera forskningskompetens och kort beskrivning

Forskningsämnen

Välj och klicka i de ämnen och kompetenser som du forskar inom här, och komplettera med fria nyckelord som du lägger in under "Sammanfattning av valda kompetenser och fria nyckelord". Tillsammans blir dessa ord nyckelord som syns på din sida under rubriken "forskningsintressen". De ligger också till grund för sökfunktionen.

För att beskriva och kategorisera forskningen vid Malmö universitet använder vi SCB:s och Vetenskapsrådets ämnesvokabulär för svensk forskning. Du kan klicka dig genom trädet och/eller söka fram de ämnen som bäst beskriver din forskning.

Alla ämnen ryms inte i den generella ämnesvokabulären. Under "Sammanfattning av valda kompetenser och fria nyckelord" kan du komplettera med fria nyckelord som beskriver din forskning. Lägg in ett ord i taget och spara innan du lägger in nästa.

Kortfattad populärvetenskaplig text om din forskning, "citatet" 
Din forskarsida inleds med ett kort citat som på ett populärvetenskapligt sätt sammanfattar dig och din forskning. Skriv 1-2 meningar som fångar läsaren. Vad forskar du om? Vilka frågor är du intresserad av?

4. Redigera forskningspublikationer, uppdrag och meriter

Publikationer

Forskarnavet hämtar dina publikationer i MUEP (Malmö University Electronic Publishing) men innan de syns på din sida måste du aktivt välja att visa upp dem via Forskarnavet. Redigera forskningspublikationer i MUEP steg för steg. Du väljer sedan vilka av dessa publikationer du vill visa på din sida. Behöver du hjälp med MUEP vänligen kontakta biblioteket publiceringsservice@mah.se så ser vi till att din fråga når rätt person. 

Kommunikationen mellan din personliga sida och MUEP sker via ditt namn. Om namnet stavas på olika sätt fungerar det inte och om du har en kollega på universitetet som heter precis som du kommer du också att finna hans/hennes publikationer i din lista. Därför måste du göra ett aktivt val att visa de publikationer du vill visa på din sida. När du publicerar nya publikationer i MUEP måste du aktivera dessa för att de skall synas på din sida genom att klicka "Visa på min forskarsida" vid publikationen.

Om du också önskar visa sådant du publicerat vid andra lärosäten än Malmö universitet kan du skapa en lista i Libris och länka till denna under andra webbsidor, se http://libris.kb.se/

Uppdrag och meriter

Här kan du föra in relevanta uppdrag och meriter som du vill ska synas på din forskarsida.

5. Forskningsprojekt

De forskningsprojekt du är knuten till visas på din personliga sida. Forskningsprojekten publiceras i universitetets webbverktyg Episerver. När du får ett nytt projekt fyller du som ansvarig för projektet i mallen för forskningsprojekt. Mallen skickar du till universitetets kommunikatörer eller forskningshandläggare.

De uppgifter som behövs för att publicera information om ett forskningsprojekt finner du i den här mallen 

Informationen sänder du till någon av administratörerna för tjänsten, se under kontaktpersoner.

6. Granska din sida

När du är klar med att redigera och publicera information på din forskarsida klickar du på “Visa min sida”.

När du slutar din tjänst på Malmö universitet

När du slutar din tjänst vid Malmö universitet kommer din sida att döljas. Den information du har lagt in finns dock kvar så att det skall vara enkelt att aktivera sidan igen när/om du återvänder till oss.

Synpunkter
Om du har synpunkter på hur Forskarnavet fungerar är du välkommen att höra av dig till Charlotte Löndahl Bechmann på kommunikationsavdelningen.