Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

För dig som arbetar med forskning

niagara1

Aktuellt

SAMLA - för att underlätta hanteringen av checklistan har en databas utvecklats

SAMLA kommer att möjliggöra och underlätta registrering av samtliga ansökningar, minska tidsåtgången för hantering av checklistan, uppföljning och analys av beviljandegrad, inklusive statistik på institutionsnivå, sammankoppling av ansökan med avtal samt ge en överblick av medfinansiering på institutions-, fakultets- och central nivå.
Mer om SAMLA