Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

För dig som arbetar med forskning

niagara1

Aktuellt

Brexit och vårt forskningssamarbete

Storbritannien är en viktig samarbetspartner inom forskning och innovation för Malmö universitet. Vad händer med EU-projekt där vi har samarbetspartners i Storbritannien; hur ska vi hantera ansökningar där vi har med en partner i Manchester och kan ett universitet i London fortfarande koordinera ett EU-projekt?
Storbritannien får förlängd tid innan landet måste lämna EU till den 31 oktober i år. Därmed ökar sannolikheten att en ”hård” (avtalslös) Brexit inte blir av, utan att övergången kommer att ske i ordnade former.
Om det i en utlysning finns krav på att ett visst minsta antal EU-länder ska vara med (ofta tre), föreslår Forskarservice att Storbritannien inte ska ingå i det minsta antalet. Inte heller bör koordinatorn finnas där.
Kontakta Johan Alling, Forskarservice, om du har frågor om konkreta projekt eller ansökningar.

Nedan finns länkar med information:
Vinnovas information om Brexit:
https://www.vinnova.se/nyheter/2019/01/hur-paverkar-brexit-svensk-forskning-och-innovation/
Storbritanniens regering garanterar finansiering i H2020-projekt: 
https://www.gov.uk/government/news/funding-from-eu-programmes-guaranteed-until-the-end-of-2020
EU-kommissionens information:
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/grants/applying-for-funding/find-partners_en.htm
UK Research Office har sammanställt en FAQ:
https://www.ukro.ac.uk/Pages/UKRO-Announcements-Page.aspx?ListID=%7b782f4f00-0bfa-49e9-9317-ef927fb1d90b%7d&ItemID=75

Informationen om Brexit uppdateras löpande.

 

SAMLA - för att underlätta hanteringen av checklistan har en databas utvecklats

SAMLA kommer att möjliggöra och underlätta registrering av samtliga ansökningar, minska tidsåtgången för hantering av checklistan, uppföljning och analys av beviljandegrad, inklusive statistik på institutionsnivå, sammankoppling av ansökan med avtal samt ge en överblick av medfinansiering på institutions-, fakultets- och central nivå.
Mer om SAMLA