Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

För dig som arbetar med forskning

niagara1

Aktuellt

Resestipendier att söka för doktorander 2018


Stiftelsen för Malmö universitets utveckling, har till ändamål att främja och bidra till vetenskaplig forskning, utbildning och undervisning vid Malmö universitet.
Stiftelsen utlyser härmed sex stipendier om 25 000 kr till doktorander vid Malmö universitet för att på detta sätt stödja universitetets arbete med samhällsutmaningar inom forskarutbildningen.
Sista ansökningsdag 20 juni 2018
Mer information
Information in English

Reidar Peters Internationaliseringsfond - genom en donation till Malmö universitet utlyses årligen en till två resestipendier på totalt 100 000 kronor, under perioden 2018-2022, till doktorander vid Malmö universitet för att på detta sätt stödja universitetets arbete med internationalisering inom forskarutbildningen. Stipendierna är avsedda att bekosta utlandsvistelse i samband med forskning eller kurser i forskarutbildning vid ett utländskt universitet.
Sista ansökningsdag 20 juni 2018
Mer information
Information in English

SAMLA - för att underlätta hanteringen av checklistan har en ny databas utvecklats

SAMLA kommer att möjliggöra och underlätta registrering av samtliga ansökningar, minska tidsåtgången för hantering av checklistan, uppföljning och analys av beviljandegrad, inklusive statistik på institutionsnivå, sammankoppling av ansökan med avtal samt ge en överblick av medfinansiering på institutions-, fakultets- och central nivå.
Mer om SAMLA