Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

11.9 Ersättning tillfälliga arbets-/uppdragstagare

Ersättning för utfört arbete eller annan ersättning som är att betrakta som lön för
arbete är alltid skattepliktig. Hit räknas också förmåner av olika slag såsom bilförmån, bostadsförmån, kostförmån etc.

Ersättning för utfört arbete ska alltid utgå som lön eller arvode, och all utbetalning ska därför registreras av lönehandläggare.

I de fall det gäller ersättning till utländska arbets-/uppdragstagare/gästföreläsare, eller svensk medborgare som är stadigvarande bosatt utomlands, ska ansökan göras hos Skatteverket om SINK-skatt (särskild inkomstskatt för utomlands bosatta) och samordningsnummer (samordningsnummer är en identitetsbeteckning för personer som inte är eller har varit folkbokförda i Sverige). Det beslut man erhåller från Skatteverket ska sedan bifogas arvodesräkningen när denna skickas till lönehandläggaren. Observera att ansökan om SINK-skatt måste skickas in till Skatteverket i god tid, då det normalt tar cirka en månad att få ett beslut därifrån.

För tillfälliga arbets-/uppdragstagare/gästföreläsare ska även blankett för anmälan av löne-konto fyllas i och skickas till lönehandläggare. Blanketten finns i två olika versioner, en för lönekonto i svensk bank, och en för lönekonto i utländsk bank. Blanketterna finns att hämta här;

Blanketter

Observera att blanketten måste skrivas under av uppdragstagare/gästföreläsaren innan den skickas till lönehandläggare.

Se även Skatteverket angående SINK;  

Skatteverket - SINK