Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

11.8 Reserutiner

Tjänsteresor ska genomföras i enlighet med den resepolicy som rektor fattat beslut om. Policy och övriga bestämmelser avseende resor i tjänsten för personal vid Malmö universitet beskrivs på universitetets webbsida för resor: Resa i tjänsten.

11.8.1 Reseförskott

Anställd som ska göra en tjänsteresa har rätt att kvittera ut reseförskott som avser täcka utgifter under resan. Storleken på reseförskottet ska bedömas utifrån förväntade utgifter. Begäran om reseförskott lämnas till ekonomiansvarig på området senast tio arbetsdagar innan avresa. Blankett för reseförskott finns här.

11.8.2 Reseräkning

Efter avslutad tjänsteresa ska resenären omgående skriva en reseräkning i det webbaserade reseräkningssystemet Egenrapportering. Reseräkningen skrivs ut på papper och ersättning för gjorda utlägg ska styrkas med kvitton i original som bifogas reseräkningen. Reseräkningen ska därefter skickas till områdets resegranskare med internpost. Därefter attesteras reseräkningen i Primula.