Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

11.5 Betalningar

De fakturor som har status DEF ATT i Raindance kommer att skickas till betalning vid förfallodatum. Utbetalningar sker måndagar och torsdagar efter kl 15:00. Vid akuta behov kan utbetalning göras även vid andra tider.

På ekonomifunktionen ska betalningsjournalen skrivas på av den som tagit ut rapporten och undertecknas av den utanordningsansvarige. Betalningsjournalen överförs sedan till postgirot. Bevakning av förfallodatum görs av postgirot. Ekonomifunktionen arkiverar sedan betalningsjournalen.