Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

11.4 Leverantörsregister

Leverantörsregistret hanteras centralt. Om en leverantör saknas i Raindance lämnas information till ekonomifunktionen vid GV med uppgifter om:

  • leverantörens namn och fullständig adress
  • organisationsnummer
  • kontonummer* (plusgiro, bankgiro eller bankkonto)
  • IBAN & SWIFT/BIC vid utländsk leverantör

* Se även avsnitt 10.6 Utlandsbetalningar