Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

11.16 Kontantutlägg

Om högskolan saknar avtal och det ej är möjligt att få faktura skickad till högskolan kan köp göras med privata medel/Eurocard (se sidan Betalkort för utlägg). Utlägg med kvitton rapporteras då i efterhand. Utlägg för anställda rapporteras i Egenrapporteringen i Primula under fliken Resor/utlägg. Ange beskrivning av vad utlägget avser. Lägg också in kontering om kostnaden ej ska belasta normal lönekontering. Utskrift av utläggsredovisningen plus originalkvitton lämnas till ekonomistödet på området. Ersättning erhålls i nästföljande löneutbetalning efter att utlägget blivit granskat och godkänt.

Utlägg för icke-anställda som saknar tillgång till Primula registreras i ekonomisystemet Raindance. Blankett Kontantutlägg eller Reimbursement (se Blanketter) fylls i och godkännande inhämtas från ansvarig chef. Därefter lämnas blankett till Ekonomistödet på området.