Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

11.15 Bidrag till välgörande ändamål

Ändamålet med de anslagsmedel som högskolan erhåller ur statsbudgeten, är att de ska användas till utbildning/forskning enligt regleringsbrev, och därmed förenliga förvaltningskostnader, dvs. lokalkostnader, personalkostnader och övriga driftkostnader.

Malmö högskolas anslagsmedel får därför inte användas för att skänka medel till välgörande ändamål, välgörenhetsfonder, ideella organisationer eller liknande.