Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

11.14 Kostnader Open Access

Open access betyder att upphovsmannen ger alla rätt att läsa, ladda ned, kopiera och sprida forskningsresultat i digital form. Full hänsyn tas till författarens lagstadgade ideella upphovsrätt. Svenska forskare berörs av sådana krav både från internationella och svenska forskningsfinansiärer.

SUHF:s styrelse antog den 10 maj 2017 följande rekommendation gällande redovisning av kostnader för open access:

Rekommendation redovisning av kostnader för open access

I Raindance finns två stycken konton för Open Access-kostnader;

Konto 5207 Open access-författaravgifter

På konto 5207 bokförs kostnader som avser APC (Article Processing Charges), Open Articel Fees eller Open Choice Fees och avser kostnaden för själva publiceringen. 

Konto 5208 Open access-kringkostnader 

På konto 5208 bokförs kostnader som avser kringkostnader i samband med publicering. Dessa kostnader brukar benämnas Color pages/works/figures/charges, page charges, standard editing samt ytterligare något som förlagen debiterar i samband med Open access-publicering. 

Vanliga benämningar av författaravgifter APC (Article Processing Charges)

 • APC charges
 • APC open access
 • APC Article Processing Fees
 • Open Article Fees
 • Open Choice Fees
 • Article Processing Fees/Charges
 • Open Access Publication Fees

Vanliga benämningar av kringkostnader avseende Open Access-publicering

 • Submission Fee
 • Colour pages/works/figures/charges
 • Open Access Charges, color pages/works/figures
 • Page Chargers, cost of color neg/separation
 • Standard Editing
 • Author Page Charges
 • Annan benämning avseende kringkostnader 

En utförlig beskrivning av open-access-begreppet finns på Kungliga bibliotekets hemsida http://www.kb.se/openaccess/intro/