Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

11.13 Medlemsavgifter

Då ett medlemskap i en intresseförening (t ex en yrkes- eller branschförening) för en anställd vid Malmö högskola har betalts av arbetsgivaren ska detta förmånsbeskattas. Observera att eventuell serviceavgift inte ska förmånsbeskattas. Blankett Medlemsavgift ska fyllas i och lämnas till HR-avdelningen. Blanketten finns här