Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

11.10 Ersättning till försökspersoner

11.10.1 Ersättning till försökspersoner är skattepliktig

Ersättningar som ges till försökspersoner som deltar i läkemedelstest, kliniska undersökningar, experiment, webbaserade undersökningar och liknande är skattepliktiga, och ska därför alltid registreras i och betalas ut via lönesystemet Primula.

Enligt Skatteverket betraktas sådana ersättningar som inkomst av tjänst av tillfällig natur och är därmed skattepliktiga, om de inte är uttryckligt undantagna. Ersättningen till de som deltar som forsknings/försökspersoner är således att betrakta som skattepliktigt arvode och ska påföras arbetsgivaravgifter.

Ersättning till försökspersoner är skattepliktig oavsett om ersättningen utgörs av pengar eller varor. Samma beloppsgränser gäller som vid vanlig ersättning för arbete, dvs vid ersättningar om 100 kr eller mer ska kontrolluppgift lämnas och preliminärskatt ska dras. Om man får varor till ett visst värde i stället för pengar så kan skatt inte dras, utan personen skattar via sin deklaration/slutliga skatt.

Värdet av en undersökning/behandling i samband med en studie ses dock inte som ersättning, och medför alltså inte skatteplikt för deltagaren/försökspersonen.

11.10.2 Ersättningar för blodgivning m.m. är skattefria

Ersättning till den som lämnat blod, modersmjölk, organ eller vävnad är skattefri och avgiftsfri.

Ersättning för resekostnader

Eventuell reseersättning ska beskattas om en försöksperson även får ersättning för sin medverkan genom ett skattepliktigt arvode. Däremot är en inställelseresa skatte- och avgiftsfri om personen inte får någon annan skattepliktig ersättning för sin medverkan.

Ersättning utgår i första hand för resa med allmänna kommunikationsmedel. Kostnaden ska styrkas med biljett/kvitto i original Vid resa med egen bil ges ersättning med högst det skattefria belopp som fastställts i skattelagstiftningen (för närvarande 18:50 kr/mil). 

Blankett för ersättning till försökspersoner kan hämtas här och ska alltid fyllas i och lämnas till lönehandläggare vid ersättning i pengar eller varor till försöksperson.