Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

11.1 Beställning och leverans

Beställning av varor och tjänster ska göras i enlighet med områdets attestordning och delegationsordning. Beställning skall ske hos upphandlade leverantörer.

11.1.1 Beställningsgodkännande

Innan beställning görs hos leverantör ska beställningen vara godkänd av behörig person. Detta görs lämpligen genom att använda en beställningsblankett eller rekvisition. På denna anges vad inköpet består av, inköpspris och var utgiften ska bokföras (d v s hur den kommande fakturan ska konteras). Detta dokument ska sedan attesteras av behörig person enligt områdets attestordning och delegationsordning. För produkter som är beställningsbara via e-handelssystemet Proceedo sker godkännandet i systemet. 

11.1.2 Leverans

När varan levererats ska den kontrolleras av mottagaren som sätter sin signatur på beställningsblanketten alternativt följesedeln för att bekräfta att leveransen är riktig avseende vara, kvantitet och pris. Därefter lämnas blanketten/följesedeln till ekonomihandläggaren.