Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Kontoplan med anvisningar

I följande kontoplan presenteras de konton som är aktiva och som kan användas för bokföring i Raindance vid denna versions publicering.

Förutom bokningsbara konton presenteras även så kallade rubrikkonton, se till exempel konto ”1000 LIKVIDA MEDEL” nedan. Dessa konton är passiva och ej bokningsbara.

I Raindance finns samtliga konton som lagts upp i systemet, aktiva och passiva. För att ta reda på benämningen på ett konto kan man i Raindance gå in under Ekonomistyrning/Registervård/Kodplan/Objekt/Objekthantering/Konto.