Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

15. Årsredovisning, delårsrapport och budgetunderlag

Samtliga myndigheter ska i enlighet med förordning om årsredovisning och budgetunderlag (FÅB) (2000:605) årligen upprätta och till regeringen inlämna årsredovisning. När det gäller delårsrapport så är Malmö universitet undantaget från att lämna denna.

Förutom den ekonomiska årsredovisningen begär regeringen in information reglerat via regleringsbreven. Utöver detta ställs för universitet och högskolor krav på återredovisning av studieregistret i förordning (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor.