Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Ekonomihandboken

Välkommen till Ekonomihandboken!

I Ekonomihandboken behandlas de regler, principer och rutiner som gäller för ekonomihanteringen vid Malmö universitet.

1. Inledning och syfte

Malmö universitets ekonomihandbok ska i sin helhet publiceras på vår webb. Vi har ambitionen att så långt möjligt skapa länkar till relevant information, både inom universitetet och till andra myndigheter som t ex Riksrevisionen, ESV och regeringskansliet.

Uppdatering skall ske kontinuerligt, och ombesörjs av Ekonomiavdelningen vid Gemensamt verksamhetsstöd.

Syftet med ekonomihandboken är att ge vägledning till personal som arbetar med ekonomiadministration på Gemensamt verksamhetsstöd och ute på områdena, så att universitetet får en rättvisande redovisning utifrån både externa och interna krav. Vi vill även förmedla en helhetssyn över universitetets ekonomiadministration.

Handboken innehåller riktlinjer och information som skall vara till hjälp i det dagliga ekonomiarbetet. Avsikten är att beskriva hur och varför ekonomiadministrativa rutiner skall hanteras på ett bestämt sätt. Handboken innehåller i stort sett inga konkreta konteringsanvisningar.

Målgrupper för handboken är i första hand chefer och ekonomiadministrativ personal.

Om du har frågor, idéer och synpunkter på Ekonomihandboken kontakta Christian Bengtsson ankn. 57031.

2. Organisationsschema

Organisationsschema samt beskrivning av hur Malmö universitet styrs finns på sidan:

Ledning och organisation