Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Ekonomifrågor

Ekonomiavdelningen vid gemensamt verksamhetsstöd ansvarar för ekonomifrågor inom universitetet.

  • Vi utreder och bereder ekonomifrågor inför universitetsstyrelsen, nämnder och rektor.
  • Vi ansvarar för ekonomisk planering, redovisning, uppföljning och fördelningsfrågor
  • Vi ansvarar för och tecknar ramavtal med leverantörer
  • Vi ansvarar för upphandling
  • Vi utgör en resurs för universitetets områden och gemensamma funktioner
  • Vi ansvarar för universitetets ekonomisystem
  • Vi ansvarar för intern kontroll av ekonomihantering
  • Vi handlägger myndighetsövergripande ekonomiska händelser t ex årsredovisning och delårsrapporter

Information om bokföring och ekonomihantering hittar du i Ekonomihandboken.

Tips!
Tänk efter innan du handlar. Malmö universitet har tecknat avtal med en rad leverantörer om allt från annonser till visitkort. Leta under inköp/upphandlingar Förutom våra egna avtal finns det också ofta statliga avtal som är förmånliga.