Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Rekrytera och introducera medarbetare

Bild på en rekryteringsprocess

Innan en rekrytering påbörjas är det viktigt att ha en god överblick över hur rekryteringsprocessen ser ut för att säkerställa att den hanteras i enlighet med gällande regelverk.

I rekryteringsguiden beskrivs de olika stegen i en rekryteringsprocess för olika typer av anställningar eftersom vissa moment skiljer sig åt.

Guiden är till för att hjälpa dig som chef att få en helhetsbild över hur en rekryteringsprocess normalt går till samt att göra en bra och realistisk plan för din rekrytering.

Du hittar även information om behörighetskrav för de olika läraranställningar som ingår i Malmö universitets anställningsordning.