Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Chefsstöd

På de här sidorna kommer du som är chef att hitta information och guider som underlättar ditt dagliga arbete. Just nu finns följande innehåll:

Stöd i rekrytering

Här finns checklistor för att planera en rekrytering, rekrytera medarbetare i olika yrkeskategorier, förbereda en ny anställning och introducera en ny medarbetare.

Rekrytera och introducera medarbetare

Planera och följa upp verksamhet

Här hittar du checklistor, mallar och guider för att arbeta integrerat med verksamhetsplan, kompetensförsörjningsplan och budget, från förberedelser till uppföljning.

Verksamhetsplanering på institutionsnivå

Verksamhetsplanering på centrumbildningarna

Att arbeta med arbetsmiljön och studiemiljön

Här finns stöd för arbetet med att förebygga diskriminering, både för medarbetare och studenter – hur de ska arbeta, vad du ska undersöka, vad du kan upptäcka och hur du kan följa upp det du hittar.

Förebygga diskriminering och främja lika villkor

Hantera studie- och arbetsmiljöärenden gällande student

Här hittar du mallar och stödmaterial för arbetet med resultatet av medarbetarundersökningen.

Arbeta med medarbetarundersökningen