Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Dokument

A

 • Ansökningar, externa medel - checklista (120607)
 • Anvisningar för utformning av kurs- och programbenämningar
 • Arbete vid annat område/enhet, regler för (030605)
 • B

 • Betalningsprocessen vid Malmö universitet (171130)
 • Brandfarlig vara - se Säkerhetspolicy, längre ner på sidan.
 • Budgetunderlag för budgetåren 2019-2021
 • D

 • Delegationsordning vid Malmö universitet
 • E

 • Ekonomihandbok
 • Elektronisk publicering, avtal om
 • Ersättning till sakkunniga vid anställningar (060209)
 • Ersättning till skrivningsvakter
 • F

 • Facility Service, beslut om gemensam service (130515)
 • Forskarkurser, övergripande riktlinjer för högskolegemensamma kurser. (000413)
 • Friskvård, beslut (090109)
 • H

 • Högskolepedagogisk utbildning (070913)
 • I

 • Inriktningsbeslut: 2014 års utbildningsutbud (130206)
 • Internationell handlingsplan (061024)
 • K

 • Kommunikationsstrategi 2019 
  Riktlinjer för publicering på Malmö universitets webbplats
  Checklista för kriskommunikation
 • Kostnad uteblivet deltagande vid kurs/utbildning inom MAU (090115)
 • Kvalitetsarbete då och nu - med sikte på framtiden (060926)
 • Kris- och beredskapsplaner, handlingsplaner (för information, kontakta Lars-Ingmar Olsson)
 • L

 • Lokaler, information för studenter och medarbetare (100323) 
 • P

 • Personskadeförsäkring för studenter
 • R

 • Riktlinjer for planering av kompetensutveckling inom Gemensamt verksamhetsstod 
 • S

 • Skrivningsvakter, ersättning till (081203)
 • Säkerhetspolicy
 • Säkerhetsrutiner i samband med evenemang i våra hus. Revidering. (051201)
 • T

 • Tips vid svårare studentärenden 2018
 • Tjänsteresor (lokalt kollektivavtal vid Malmö universitet om ersättning vid tjänsteresa m.m. 000620)
 • U

 • Uppdragsutbildning, beslut (030605)
 • Utvecklingssamtal - guide (inaktuell version, se medarbetarsamtalet) (2006-10-05)
 • V

 • Varumärkesplattform (kontakta kommunikationsavdelningen för material)
 • Verksamhetsstöd Malmö universitet - utredning av administration (120521)
 • Verksamhetsplan och fördelning av medel för budgetåret (kontakta registraturen för information)
 • Å

 • Årsredovisning för
  - 2001 (020213)
  - 2002 (030219)
  - 2003 (040219)
  - 2004 (050218)
  - 2005 (060220)
  - 2006 (070220)
  - 2007 (080220)
  - 2008 (090222)
  - 2009 (100222)
  - 2010 (110224)
  - 2011 (120306)
  - 2012 (130222)
  - 2013 (140219)
  - 2014 (150219)
  - 2015 (160217)
  - 2016 (170307)
  - 2017 (180306)
  - 2018 (190310)