Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Samverkan och skyddskommitté

På Hälsa och samhälle finns en lokal samverkansgrupp och en skyddskommitté.

Lokal samverkansgrupp består av fackliga representanter, dekan, administrativ chef, samt HR-specialist. Representaner från verksamheten adjungeras vid specifika ärenden.
Enligt gällande avtal för samverkan (Dnr Mahr 19-2012/488) ska gruppen bland annat behandla frågor om resultat, budget och verksamhet.

Skyddskommitté består av samverkansgruppen utökad med arbetsmiljöombud och en studentrepresentant.

Representanter, samverkan /lokal skyddskommitté


Arbetsgivarrepresentanter
Anders Kottorp, dekan/ordförande
Thomas Strandberg, adm.chef HS kansli
Johanna Bengtsson, HR-specialist/sekreterare

Fackliga representanter och arbetsmiljöombud
Ann-Mari Campbell, Saco-S
Lina Corter, Saco-S
Sara Johnsdotter, Saco-S
Naser Eftekharian, OFR-ST
Charlotte Gillrell, arbetsmiljöombud, institutionen för vårdvetenskap
Gabriela Enggren, arbetsmiljöombud, institutionen för biomedicinsk vetenskap
Mika Andersson, arbetsmiljöombud, institutionen för kriminologi
Aje Carlbom, arbetsmiljöombud, institutionen för socialt arbete
Elisabeth Apelmo, arbetsmiljöombud, institutionen för socialt arbete

Studentrepresentation

Oscar Hydén, studentkåren