Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Personal och ekonomi HS

Frågor om personal och anställning

Svar på de flesta frågor samt länkar till aktuella blanketter hittar du på webbsidorna om din anställning.

Frågor om ekonomi

Svar på de flesta frågor samt länkar till aktuella blanketter hittar du på sidorna om ekonomifrågor.

Vill du veta mer?
Kontaktuppgifter till oss som arbetar med personal och ekonomi på Hälsa och samhälle hittar du i spalten till höger. 

Egenrapportering
Ledigheter och reseräkningar registreras av den anställde direkt i Primula. Vid frågor kontakta lönehandläggare Lilly Kjellander 

Upphandling
Alla beställningar på externa varor och tjänster skall göras hos parter med registrerade avtal.

Aktuella leverantörer och regler finns på  inköpsfunktionens sida 

Aktuella ekonomiska riktlinjer
I ekonomihandboken finns allt du behöver veta.