Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Pedagogisk profil

Fakultetens pedagogiska profil beskriver hur fakulteten avser arbeta med pedagogiska arbetsformer för att främja studentens aktiva kunskapsutveckling och förbereda studenten inför kommande yrkesliv. Den innehåller beskrivningar som bildar ett övergripande ramverk för en fakultetsgemensam pedagogisk profil utifrån pedagogiska plattformar framtagna vid respektive institution. I respektive institutions pedagogiska plattform, finns ett mer individuellt anpassat innehåll utifrån respektive institutions kontext och förutsättningar, knutna till de utbildningar som genomförs där. 

Fakultetens pedagogiska profil/pedagogical profile

Svensk version

English version 

Institutionernas pedagogiska plattformar/educational platforms

Institutionen för biomedicinsk vetenskap 

Svensk version

English version

Institutionen för kriminologi 

Svensk version

English version 

Institutionen för socialt arbete

Svensk version

English version

Institutionen för vårdvetenskap

Svensk version

English version