Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen bereder ärenden för beslut av dekan. Gruppen har en rådgivande och koordinerande funktion i såväl operativa som strategiska frågor. Den består av fakultetens dekan (ordförande), prodekan, vicedekan och prefekter samt av en studentrepresentant. Sekreterare är fakultetens kanslichef.

Ledamöter ledningsgruppen

Anders Kottorp, dekan och ordförande 
Thomas Arnebrant, prodekan
Lars Plantin, vicedekan med särskilt ansvar för forskarutbildning
Christel Bahtsevani, vicedekan med särskilt ansvar för utbildning
Marie Torstensson Levander, prefekt Institutionen för kriminologi
Johan Engblom, prefekt Institutionen för biomedicinsk vetenskap
Carin Alm-Roijer, prefekt Institutionen för vårdvetenskap
Maria Hjortsjö, prefekt Institionen för socialt arbete
Caroline Mellgren, föreståndare för Enheten för polisiärt arbete & Polisutbildningen

Studeranderepresentat

Oscar Hydén

Sekreterare

Stephan Gavare, kanslichef
Thomas Strandberg, biträdande kanslichef

Deltar i ledningsgruppen (adjungerade)

Kristina Persson, controller
Maria Crona, kommunikatör
Johanna Bengtsson, HR-specialist
Susanna Folestam, kvalitetskoordinator 

Stephan Gavare