Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Uppdrag som föreståndare för ISU (Institutet för hållbar stadsutveckling)

ISU utlyser ett uppdrag som föreståndare. Uppdraget innebär att du kommer ha ett samordningsansvar för ISU, där den primära uppgiften är att samordna utvecklingen av verksamheten samt vara ansvarig för att leda det team av gränsgångare som har uppdrag inom ISU.

I uppdraget ingår att:

 • Rapportera till ISU:s styrelse om verksamheten samt förbereda styrelsemötena tillsammans med ordförande
 • Samordna och leda gränsgångarna och därmed fördela olika uppdrag och ansvarsområden till övriga gränsgångare
 • Leda kommunikationsarbetet för ISU:s verksamhetsområde
 • Ansvara för framtagande av budget, verksamhetsplan och – berättelse/rapport
 • Ansvara för ISU:s ekonomi
 • Ansvara för att strategiskt utveckla ISU:s verksamhet i samråd med ISU:s styrelse
 • Representera ISU i olika relevanta sammanhang
 • Ansvara för att utveckla samverkan mellan Malmö stad och Malmö universitet med särskilt fokus på forskningsbaserad kunskapsutveckling

Personen vi söker har dokumenterad ledarskapserfarenhet och forskarutbildning ses som meriterande för uppdraget. Som föreståndare ska du ha förmåga att jobba både på en strategisk och på en operativ nivå och du har ett väl upparbetat nätverk, såväl internt som externt.

Kontaktperson
Charlotte Ahlgren Moritz tel: 040-6657346. E-post: charlotte.ahlgren.moritz@mau.se

Övrigt
För uppdraget söker vi en person som är tillsvidareanställd på Malmö universitet eller Malmö stad. Uppdraget är med minst 50 % omfattning av anställningen och varaktighet är 1 år med möjlighet till förlängning.

Uppdraget finansieras via ISU och tillträdesdag är flexibelt.

Intresseanmälan skickas till jobb@mau.se senast 2019-01-11. I intresseanmälan bör anledningen till att du söker uppdraget framgå samt dina argument för att just du är särskilt lämplig.

Om ISU
ISUs vision är att Malmö ska vara ledande inom hållbar stadsutveckling, såväl ekologiskt, socialt, ekonomiskt som kulturellt.

Syftet med ISU är att aktivt stödja och initiera samverkan mellan Malmö stad och Malmö universitet med det gemensamma målet att bli ledande inom kunskapsproduktion och lärande för hållbar stadsutveckling.

De övergripande målen för ISU:s verksamhet är att:

 • främja forsknings- och utbildningssamverkan mellan Malmö universitet och Malmö stad
 • vidareutveckla samverkansformer, metoder och modeller mellan Malmö universitet, Malmö stad och aktörer i andra delar av samhället
 • bidra till lärande och utbyte av kunskap och erfarenheter inom institutets intressekrets
 • fortsätta prövandet av kulturens roll som en fjärde dimension för hållbar stadsutveckling

Om Malmö stad
I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Malmö har utvecklats till en spännande stad som lockar såväl människor som företag och i detta expansiva skede står Malmö stad inför flera utmaningar. Vill du vara med och påverka? 

Om Malmö universitet
Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.