Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Friskvård

Du kan få ersättning för utgifter för friskvård med högst 2 500 kronor per år, eller en del av summan som motsvarar den del av året som du är anställd. Din anställningsgrad påverkar däremot inte rätten till ersättning. Du får gärna skicka in dina kvitton direkt efter ditt utlägg, men du har rätt att begära ersättningen upp till två år efteråt. Ersättningen är skattefri.

Ersättningen höjdes den 1 januari 2019, och utlägg från 2018 eller tidigare kommer att ersättas med 1 500 kronor per år. Om du är osäker på hur mycket ersättning du redan har fått under året kan du se det längst ner på ditt lönebesked.

Så begär du ersättning

Registrera friskvården i egenrapporteringen under Ersättningar/arvoden. Bifoga dina kvitton i ärendet under Medd/bil. På kvittot ska det stå ditt namn och vilken arrangören är, vilken typ av motion eller friskvård det handlar om, vilken tidsperiod avgiften gäller för samt arrangörens organisationsnummer, stämpel eller underskrift.

Om du betalar din avgift med autogiro ska du bifoga en kopia på medlemsavtalet och ett utdrag från din bank som visar att betalningen är gjord, alternativt ett kvitto från arrangören på det totala beloppet som du har betalat. 

Löneadministratören granskar din begäran och bedömer din rätt till ersättning utifrån universitetets beslut och Skatteverkets anvisningar.

Vad kan friskvårdsersättningen användas till?

Grundregeln är att de flesta motions- och friskvårdsaktiviteter räknas som skattefri personalvårdsförmån, men inte utrustning och redskap.

Hos Skatteverket finns mer information om vilka aktiviteter som täcks

Har du frågor?

Om du är osäker på hur du ska skicka in din begäran om ersättning, kontakta Statens servicecenter.