Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Företagshälsovård

Previa är vår leverantör av företagshälsovård. Deras uppgift är att vara arbetsgivarens expertstöd inom arbetsmiljö och rehabilitering. Företagshälsovården ersätter inte vårdcentralen, utan används i första hand när det handlar om arbetsrelaterade problem eller något annat som har inträffat som gör att arbetsgivaren behöver kunna agera för medarbetarens räkning. 

Så bokar du

Bokning av och förfrågan om företagshälsovårdens tjänster görs av chef (i samråd med HR-specialist vid behov), skriftligen med hjälp av någon av blanketterna nedan. Bokningen sker via Previas formulär . Ifylld blankett ska bifogas bokningen/förfrågan. Previa kontaktar därefter chef och/eller medarbetare för tidsbokning eller svar på förfrågan.

Beställning av individuell konsultation, det vill säga läkarbesök, sjukgymnast, sjuksköterska med mera

Beställning av stödsamtal med psykolog eller beteendevetare enligt den så kallade 3-samtals-modellen

Förfrågan om övriga tjänster eller utbildningar

Är det bråttom?

I brådskande ärenden kan chefer ta kontakt med Previa per telefon. Här hittar du rutinen för brådskande ärenden

Stödsamtal

Medarbetare kan efter godkännande av närmaste chef själv kontakta företagshälsovården för tre stödsamtal. Återkoppling från dessa tre samtal kan göras till närmaste chef om chef och medarbetare är överens om det. 

Om företagshälsovården gör bedömning att fortsatta stödsamtal behövs ska detta godkännas av närmaste chef. Återkoppling från de inledande samtalen ska då göras.

Om det finns särskilda skäl kan medarbetaren få godkännande av HR-strateg med inriktning arbetsmiljö eller HR-chef. Vid första besöket ska beställningsblanketten användas.

Kontaktuppgifter HR-avdelningen