Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Om du blir sjuk

När du blir sjuk anmäler du detta till din chef. När du sedan kommer tillbaka rapporterar du själv din frånvaro i Primula, om du har varit borta mindre än 15 dagar.

Är du sjuk 15 dagar eller mer är det en långtidssjukskrivning och ärendet ska hanteras av din löneadministratör. Från och med dag 8 måste du lämna in ett läkarintyg.

Din lön när du är sjuk

När du blir sjuk betalar universitetet sjuklön, som är 80 procent av din ordinarie lön, under de första 14 dagarna. Ett karensavdrag om 20 procent av en genomsnittlig arbetsvecka görs, vilket motsvarar en arbetsdag om du arbetar regelbundna tider. Karensavdraget kan inte bytas mot annan ledighet, till exempel en semesterdag. Du kan bara få sjuklön för de dagar du skulle ha jobbat om du inte hade blivit sjuk.

Om du har börjat jobba igen efter att ha varit sjuk, men blir sjuk igen inom fem kalenderdagar, räknas det som samma sjukdomsperiod och inget nytt karensavdrag kommer att göras.

Från och med dag 15, om du alltså blir långtidssjukskriven, får du sjukpenning från Försäkringskassan. Här kan du läsa mer om det.

Från dag 15 betalar universitetet ett sjukpenningtillägg om 10 procent av din lön.

Sjukärenden behöver inte attesteras i egenrapporteringen, utan de skickas direkt till löneadministratören. Din chef får dock ärendet för kännedom.