Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Om du blir sjuk

När du blir sjuk anmäler du detta till din chef. Du rapporterar även in din första sjukdag i egenrapporteringen, när du är åter i tjänst igen stänger du din sjukperiod. Du kommer att få en påminnelse till din mejl om att du ska stänga din sjukskrivning.  

Sjukärenden behöver inte attesteras i egenrapporteringen, utan de skickas direkt till Statens servicecenter. Din chef får dock ärendet för kännedom. Från och med dag 8 måste du lämna in ett läkarintyg och detta skickar du till HR-avdelningen.

Din lön när du är sjuk

När du blir sjuk betalar universitetet sjuklön, som är 80 procent av din ordinarie lön, under de första 14 dagarna. Ett karensavdrag om 20 procent av en genomsnittlig arbetsvecka görs, vilket motsvarar en arbetsdag om du arbetar regelbundna tider. Karensavdraget kan inte bytas mot annan ledighet, till exempel en semesterdag. Du kan bara få sjuklön för de dagar du skulle ha jobbat om du inte hade blivit sjuk.

Om du har börjat jobba igen efter att ha varit sjuk, men blir sjuk igen inom fem kalenderdagar, räknas det som samma sjukdomsperiod och inget nytt karensavdrag kommer att göras.

Från och med dag 15, om du alltså blir långtidssjukskriven, får du sjukpenning från Försäkringskassan. Här kan du läsa mer om det.

Från dag 15 betalar universitetet ett sjukpenningtillägg om 10 procent av din lön.

Hantering av sjukskrivning längre än 14 dagar

Vid sjukskrivning längre än 14 dagar kommer avdrag att göras för hela månaden om det finns ett intyg. Sjukskrivningen hanteras rullande, det vill säga att den bryts vid lönekörning och lön betalas ut för resterande del av månaden. Sjukavdraget görs sedan i nästa månad för föregående månad. Exempel: Läkarintyg gäller för perioden 1 mars till 30 april. Till marslönen görs avdrag för 1–14 mars, till april görs avdrag för 15 mars till 14 april, till majlönen (när medarbetaren är tillbaka på jobbet) görs avdrag för 15 april till 30 april.