Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Bli medlem

Syfte: Föreningens namn är Konstföreningen vid Malmö högskola. Den är en ideell förening med uppgift att väcka, underhålla och vidga intresset för konst.


I detta syfte vill föreningen:

  • Ordna föreläsningar samt befrämja studieverksamhet i konst och därmed besläktade frågor.
  • Ordna utlottningar av inköpta konstverk.
  • Ordna utställningar, studieresor och dylikt för medlemmar och deras vänner/anhöriga.

Vill du bli medlem?


Avgiften är 325 kr per år. Den största delen av medlemsavgifterna används till att köpa in konst till en årlig utlottning bland medlemmarna. I och med att du anmäler dig ger du ditt tillstånd till att medlemsavgiften dras från din lön (aprillönen). Om du anmäler medlemskap senare under året (så att lönekontoret inte hinner registrera avdraget på aprillönen), måste du själv betala in medlemsavgiften till vårt postgirokonto PG 39 91 34 - 6. För att kunna vara med i årslotteriet med dragning på årsmötet i februari nästkommande år måste medlemsavgiften vara vårt postgirokonto tillhanda senast sista bankdag året innan.

Pensionär?

Naturligtvis är föreningen öppen för pensionärer, eller "Alumni-medlemmar". Som sådan betalar du själv senast siste april årsavgiften till: PG 39 91 34-6.
Kom-i-håg att meddela oss när du får ändrad mejladress, t ex i samband med pension, så att vi kan nå dig med epostutskick.

Tillbaka till första sidan