Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Bli medlem

Konstföreningen vid Malmö universitet är en ideell förening med uppgift att väcka, underhålla och vidga intresset för konst.


I detta syfte vill föreningen:

  • Ordna föreläsningar samt befrämja studieverksamhet i konst och därmed besläktade frågor.
  • Ordna utlottningar av inköpta konstverk.
  • Ordna studiebesök, studieresor och dylikt för medlemmar och deras vänner/anhöriga.

Vill du bli medlem?


Avgiften är 325 kr per år. Den största delen av medlemsavgifterna används till att köpa in konst till en årlig utlottning bland medlemmarna. I och med att universitetet går över till att använda Statens servicecenter för löneutbetalningar är det inte längre möjligt att göra löneavdrag för medlemsavgiften. Du betalar medlemsavgiften till vårt postgirokonto PG 39 91 34 - 6. För att kunna vara med i årslotteriet med dragning på årsmötet i februari nästkommande år måste medlemsavgiften vara vårt konto tillhanda senast sista bankdag året innan.

Pensionär?

Naturligtvis är föreningen öppen för pensionärer, eller "Alumni-medlemmar". Som sådan betalar du själv senast siste februari årsavgiften till: PG 39 91 34-6.
Kom-i-håg att meddela oss när du får ändrad mejladress, t ex i samband med pension, så att vi kan nå dig med e-postutskick.

Tillbaka till första sidan