Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Konstföreningen vid Malmö universitet

För att anmäla dig till våra aktiviteter behöver du vara medlem i Konstföreningen vid Malmö universitet. Så här blir du medlem I mån av plats kan du som medlem ta med dig en vän till de flesta av arrangemangen. 

Viktigt angående medlemsavgiften

Då Malmö universitet numera använder sig av Statens Servicecenter för löneutbetalningar är det inte längre möjligt att göra avdrag på lönen för medlemsavgiften. Varje medlem måste därför själv betala in sin avgift, 325:-, till Konstföreningen, PG 39 91 34 – 6. Märk din inbetalning med ditt namn. Betala in din medlemsavgift för 2019 senast den 28 februari så slipper du uppehåll i ditt medlemskap.

Program hösten 2019 

Konst- och arkitekturvandring "Från Västerport till Österport", den 12 sept 

Vi samlas kl. 17 på Västergatan 5, utanför Rosenvingehuset. Med berättelsen om huset och dess unika bildsten med sitt Mementum Mori-budskap startar vi vår vandring med gamla Västerport i ryggen. Vi går längs Västergatan, Adelgatan och Östergatan, stannar till vid bl.a. Dringenbergska gården, Jörgen Kocks hus, Lauritz Hattemagers hus, Savoy, milstenen, Tunneln, Jacob Nickelsens hus, Pittahuset, det medeltida torget innan Stortorget fanns, Trekungahuset, Wienska palatset, fd. Caroli kyrka, kvarteret Gertrud, Thottska och Diedenska husen, Sjöbergska palatset, Miljonpalatset m.fl. ställen för att runt kl. 19 på Drottningtorget slutligen skåda var Österport egentligen låg. Er guide är Karl-Bertil Hake.

Anmälan till konstforeningen@mau.se Glöm inte ange vilket arrangemang du anmäler dig till.

Besök hos KKV grafik i oktober månad

Vi besöker KKV grafik i Malmö. Två konstnärer berättar om sitt konstnärskap och visar oss runt. Ytterligare information kommer inom kort.

19 november: guidad visning av utställningen "Migration, spår i en konstsamling", Malmö konstmuseum

Tisdagen den 19 november kl 17.00 besöker Konstföreningen Malmö Konstmuseum. Där får vi en guidad visning av utställningen "Migration, spår i en konstsamling". Guidningen beräknas ta c:a 1 timme. Samling i entrén på Slottsholmen kl 16:50.

Läs mer om utställningen >>

Anmälan till konstforeningen@mau.se Glöm inte ange vilket arrangemang du anmäler dig till.

Information om redan genomförda arrangemang finns på sidan arkiv>>>

Styrelsen