Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Personalföreningar

Konstföreningen är en ideell förening med uppgift att väcka, underhålla och vidga intresset för konst. De ordnar bland annat utställningsbesök, föreläsningar och en årlig utlottning av konstverk bland sina medlemmar. Läs mer om konstföreningen

Seniorerna på LS är Malmö universitets alumniförening för de som tidigare arbetat vid nuvarande LS eller dåvarande Lärarutbildningen i Malmö. De ordnar sociala aktiviteter såsom utflykter och studiebesök för sina medlemmar. Läs mer om Seniorerna på LS