Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Välkommen till Malmö universitet!

Som nyanställd på Malmö universitet är det mycket att tänka på den första tiden. Introduktion till din arbetsplats och arbetsuppgifter får du förstås av din närmaste chef och kollegor. Dina nya arbetskamrater hjälper dig säkert också till rätta med de mest vardagliga såsom kontorsförråd eller var du kan äta din lunch.

Här på medarbetarwebben hittar du det mesta som har att göra med din anställning på Malmö universitet. På den här sidan finns information som vi tror att du har nytta av redan under dina första dagar hos oss.

Din dator och telefon

IT-avdelningen har samlat den information du behöver om IT och telefoni när du är ny på universitetet. Se gärna deras film som en introduktion. Här hittar du den

Ditt multikort

Multikortet används bland annat för att komma in i våra lokaler, skriva ut och kopiera och för att låna böcker på biblioteket. Du behöver fotografera dig till kortet i Orkanen eller på Hälsa och samhälle och kan sedan hämta ut kortet nästa dag. Här hittar du mer information om multikortet

Din lön

Du kommer att få din första lön den 25:e i månaden du påbörjar din anställning, eller i månaden efter om den 25:e redan har passerat.

För att rätt summa ska dras i skatt behöver du lämna in din skattsedel, som du får från Skatteverket. Hämta den som pdf i e-tjänsten eller beställ den i pappersformat och skicka in. Skattesedeln skickas till Statens servicecenter genom deras portal. Här hittar du mer information

Lönen betalas ut via Danske Bank. Du måste själv anmäla vilket konto du vill att din lön ska betalas ut till. Om du inte gör det kommer du att få din lön på utbetalningskort, som du själv får ta med till din bank. Här hittar du mer information om hur du registrerar lönekonto

Dina uppgifter i egenrapporteringen, personal- och kompetensregistret samt forskarnavet

Primula är vårt personalsystem för egenrapportering, där du själv till exempel kan ansöka om semester, registrera sjukfrånvaro och se uppgifter om din anställning. När du är nyanställd måste du själv logga in och komplettera dina personuppgifter, till exempel din adress, kontaktuppgifter till närmast anhörig och uppgifter om eventuella barn.

För att bli sökbar i växeln och på webben måste du fylla i uppgifter om dig själv till personal- och kompetensregistret. Detta gör du via en administrationssida genom att logga in med din datoridentitet.

Om du är forskare behöver du även uppdatera din information i forskarnavet, bland annat med dina projekt och publikationer. Här hittar du mer information om det.

Andra viktiga system

Proceedo är vårt ekonomisystem, där du till exempel kan göra inköp och betala fakturor.

Dedu är vårt system för beställningar och felanmälan i våra byggnader.

Canvas är universitetets webbaserade lärplattform, där lärare och studenter kan kommunicera med varandra och utbyta dokument.

Kronox är vårt lokalbokningssystem för undervisningslokaler och vissa mötesrum.

Ladok är studiedokumentationssystemet för exempelvis resultat och registreringar.

Din chef kommer att berätta för dig vilka system du behöver ha behörighet i och göra ansökan åt dig.

Din arbetstid och semester

Beroende på vad man har för typ av arbete gäller olika avtal för arbetstid och semester. Här kan du läsa mer om din arbetstid och semester.

Din chef kommer att informera om vad som gäller på just din arbetsplats.

Hitta i våra lokaler

I början kan det vara svårt att hitta rätt i alla universitetets lokaler. Här hittar du information om våra lokaler och länk till kartor

Så funkar organisationen

I början kan det vara svårt att få grepp om hur universitetet är organiserad, vad olika nämnder och styrelser ansvarar för och vem som bestämmer över vad. Här hittar du mer information om hur universitetet styrs

Att vara statligt anställd

Malmö universitet är en statlig myndighet, och därför finns vissa särskilda rättigheter och skyldigheter för oss som arbetar här. Här kan du läsa mer om vad det innebär att vara statligt anställd